Tarieven

Suz&So rekent een bedrag per dagdeel, of per uur, afhankelijk van de zorgzwaarte en indicatie.

De meeste mensen die dagbesteding afnemen hebben een indicatie hiervoor via gemeente, of zorgkantoor.

Indien je graag van onze dagbesteding gebruik wilt maken, neem dan contact op met de gemeente of het zorgkantoor zodat zij de dagbesteding kunnen indiceren.

Suz & So is gecontracteerd door zowel de gemeente, als het zorgkantoor.

 

Indien er geen indicatie beschikbaar is, kun je met ons overleggen over de andere mogelijkheden.

Het blijft tenslotte maatwerk. 

 

Je kunt navraag doen bij de gemeente om te kijken of je vervoer vergoed wordt, of dat je op eigen gelegenheid naar de dagbesteding kan komen. Suz&So is met openbaar vervoer ook goed te bereiken.